Your address will show here +12 34 56 78
Blog

tKontor indretningen har indflydelse på vores oplevelse af virksomheden. Kontor indretningen har indflydelse på, hvordan medarbejdere og kunder oplever virksomheden. Når virksomhedens brand er tydelig i kontor indretningen, giver det tryghed og tillid, både for kunder og medarbejdere – 

 

Det ses på bundlinjen. Det er afgørende at få kortlagt ønsker, behov og økonomi, når virksomheden skal renoveres eller optimeres. Det samme gælder, hvis virksomheden skal flytte til nye lokaler. Derfor er det en god ide, at gennemtænke hvilke behov og ønsker der er i Jeres virksomhed. Skal der være mødelokaler? Har alle medarbejdere behov for et skrivebord? Eller kan der findes andre løsninger? Skal indretningen ligge op til sparring mellem medarbejderne? Skal der være områder, hvor kunderne kan vente? Plejehjemmet Møllegården i Favrskov kommune ønskede hjælp til indretning af deres m2. De ønskede både flere kontorpladser og mere mødeplads. Samtidig ønskede de en indretningsløsning der understøtter arbejdsprocesser og medarbejdertrivsel, samt styrker og synliggøre kommunens signalværdi. Læs om hvordan ImPlacement.dk med en helhedsløsning af kontor indretning fik løst Møllegårdens problemer. 

 

  Virksomhedens brand kan styrkes med den rette kontor indretning. Når virksomhedens brand og signalværdi er tydeligt afspejlet i indretningen, ved man som kunde eller medarbejder, hvilken stemning virksomheden har. Skal omgivelserne være hjemlige og afslappet, have et mere professionelt udtryk eller skal omgivelserne være næsten helt kliniske? Når virksomheden og omgivelserne har en tydelig og effektiv gengivelse af det ønskede signal og brand, slapper kroppen af, og som kunde, bliver man tryg. Ved en tydelig afspejling af virksomheden signalværdi i omgivelserne, får man som medarbejder, tillid og derved større trivsel og arbejdsglæde. Undersøgelser viser, at produktiviteten øges med 2-3 procent pr. medarbejder, når bygningen og omgivelserne giver medarbejderne større trivsel og arbejdsglæde. Læs om hvordan Sparekassen Kronjylland med fokus på lys, lyd og kontor indretning fik øget arbejdsglæde og trivsel. 

 

  Dagslys og arbejdsglæde Når der skal renoveres, optimeres eller flyttes til nye lokaler, er det utroligt vigtigt at tænke lys med ind fra starten. Både i forhold til dagslys, kan der f.eks. tilføres flere eller større vinduer? – men også placeringen af lamper i forhold til kunstigt lys. Det er også vigtigt at tænke akademisk i forhold til lysmængden, lysfarven og lysgengivelsen. Det er afgørende, at optimere lysforholdene i forhold til indretningen og placering af medarbejderne. Når lyset er gennemtænkt, vil lyset være med til at understøtte det optimale arbejdsmiljø. Variation i lyset vil muliggøre en perfekt og succesfuld lyssætning efter den enkelte medarbejders behov og arbejdsopgaver.

0

Blog

Når belysningen skal planlægges, er det derfor vigtigt at tage stilling til lyset i lokalerne, som en helhed. En helhed der opstår via samspillet mellem dagslysets forhold, kvaliteten af den kunstige belysning, variation af belysningen. Tilsammen giver de hele lysoplevelsen. Gode synsbetingelser sikres bedst ved at sørge for, at der er mest lys på selve arbejdsområdet, mindre lys i de nærmere omgivelser og mindst lys i de fjerne omgivelser.

0

Blog

Lys der støtter indlærringen

Hvor bliver det spændende at følge erhvervs-ph.d. stipendiat Imke Wies van Mil og bæredygtighedsingeniør Anne Iversen fra Henning Larsen Architects, når de undersøger om bevidst brug af lyset, kan forbedre elevernes evne til at fokusere.

Jeg er sikker på, at deres resultat bliver det samme, som jeg kan se i de over 30 institutioner, hvor jeg har lavet varieret lysdesign. Nemlig at bevidst lysdesign skaber øget ro og fordybelse. Derved styrkes trivslen og arbejdsmiljøet.

Varierede lys er med til at understøtte forskellige aktiviteter og kan bidrage til forbedret koncentration og fordybelse i et undervisningsmiljø.

Brug for en optimering af jeres belysning? Med hjælp fra ImPlacement kan du arbejde mere bevidst med det sunde lys. Kontakt ImPlacement’s designer Lone Lings på
23 34 69 78 og hør nærmere, så finder vi sammen en løsning der passer jeres institution.

 

Vuggestuen Ny Vimmerby har arbejdet aktivt med deres lysdesign, og de har efterfølgende oplevet et sundt indeklima og øget trivsel. Varieret lys gør at børn og voksen bedre kan orientere sig i lokalet, det giver mere ro og færre konflikter.

 

Hvad er det nu med det sunde lys og indlærring?

Forskningsprojektet sammenligner tre belysningskoncepter i fire klasselokaler, med samme niveau af naturligt lys, over en periode på otte uger. Forskerne vil studere elevernes adfærd og lave interviews med lærerne, på baggrund af deres oplevelser med hvert belysningskoncept. Slutteligt testes elevernes koncentrationsevne med simple matematik- og læseopgaver.

Læs Kristian Troelsen artikel, HLA vil undersøge om lys kan skabe ro i skolen.

 

Lys der støtter indlærringen

Lys der støtter indlærringen, den rette lyssætning giver:
• Mindre stresspåvirkning
• Farver bliver gengivet korrekt
• Tekst står klart og tydeligt
• Den rette lyssætning skaber fokus i indretningen, som øger koncentration og overblik

I store lokaler med mange mennesker og meget aktivitet sænker det automatisk støjniveauet at bruge lyset til at afgrænse de forskellige dele af lokalet.

0

Blog

Indretning af erhvervslokaler

Tænk i helhedsløsning – Det er et samspil mellem møbler, design, belysning, dagslys, farver, akustik og virksomhedens profil. En synlig virksomhedsprofil i omgivelserne giver øget trivsel, arbejdsglæde og derved øget produktivitet.
Husk, at der skal være gode muligheder for at variere arbejdsstilling gennem arbejdsdagen. Der skal være mulighed for, at medarbejderne kan møde til uformel sparring, uden at forstyrre de andre medarbejdere.

 

 

Hvilke behov har jeres virksomhed?

 

Åbne kontorer
Caféarealer eller lounges
Stillekontorer
Projektrum
Mødelokaler i forskellige størrelser
Enkeltmands kontorer eller storrums kontorer

 

Tænk i fleksible løsninger:

 

 

Hvilken type arbejde har I?
Hvor mange skriveborde har I brug for?
Hvor meget dagslys er der?
Hvad med støj, varme/kulde og lys?

Hvis I har medarbejdere, der er meget ude af huset, har de måske ikke brug for en plads hver. Måske er der i stedet brug for flere alternative rum f.eks. mødelokaler og projektrum. Det er en god idé at indrette de alternative rum med fleksi­bilitet, så de kan have flere funktioner, alt efter behovet. Måske kan det samme lokale bruges til både stillerum, projektrum og mødelokale. En ny opgørelse viser, at hver anden kontorarbejdsplads ikke bliver brugt, fordi medarbejderen ikke er der. Arbejder andet sted end den faste plads, hjemme, ude, møder? Har flere arbejdssteder? Eller fordeler arbejdstiden over flere steder.

 

 

Hvad er virksomhedens profil – Signalværdi?

Det er vigtigt, at kunder og medarbejdere kan se og genkende virksomhedens profil i omgivelserne. Det giver tryghed og tillid. Når kunderne har tillid og tryghed, køber de mere. Når medarbejderne kan se og mærke virksomhedens profil i bygningen og omgivelserne, giver det større trivsel og arbejdsglæde. 

 

Ved høj arbejdsglæde og medarbejdstrivsel kan 

produktiviteten øges med 2-3 procent pr. medarbejder.

En helhedsløsning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og har størst udbytte når den tilpasses både arbejdets art og den enkelte medarbejder. Placeringen af medarbejderen skal understøtte arbejdsprocesserne i virksomheden. Indretning bliver mere og mere præget af øget bevidsthed omkring miljø og arbejdsmiljø. Virksomhedens brand kan styrkes gennem den rette indretning, og derved understøtte bundlinjen.

 

 

Hvem skal sidde hvor?

Placer de medarbejdere sammen der har brug for at dele viden sammen – eller endnu bedre, giv dem omgivelser hvor de kan mødes og dele deres viden. Det giver et godt udbytte at der er alternative lokaler, som medarbejderne kan trække sig tilbage i, hvis der skal holdes møder, arbejdes i projekter eller koncentrere sig meget.

Hvis der kommer kunder i jeres lokaler, skal det være meget tydeligt i indretningen, hvem kunderne skal henvende sig til. Den medarbejder med primær kundekontakt, skal sidde så vedkommende byder velkommen.

Hvis medarbejdere og møbler placeres med bevidsthed, kan det give gode besparelser på bundlinjen. Besparelsen opnås gennem færre forstyrrelser og øget produktivitet.

 

 

Hvor meget lys skal der være?

Belysningen får mere liv, hvis I supplerer den almene belysning med effektbelysning. Spotlight på udvalgte ting eller steder. Det kan f.eks. være ved en væg, planter, billeder og mødeborde – ligesom ganglinjer kan fremhæves ved hjælp af belysningen.

Der bør være gode, asymetrisk lysende arbejdslamper ved alle arbejdspladser. En arbejdslampe der kan indstilles efter medarbejdernes personlig behov, er med til at understøtte medarbejdernes følelse af ejerskab.

For at give bedst udbytte, anbefales det at belysningsstyrken er størst på arbejdspladsen, lidt mindre på de nærmeste omgivelser og mindst i de fjernere omgivelser. For at undgå blænding bør arbejdspladser placeres, så lyset falder ind fra siden og ikke skråt forfra.

Vurder, om I har brug for hjælp og rådgivning til dele af processen.
Rådgivere fra ImPlacement sælger ikke en bestemt vare – men viden.
Vores rådgivere har ekspertviden om kontorindretning, omstillingsprocesser, medarbejderanalyser, lysløsninger og støj. Vores erfaring giver os en god sans for at lave helhedsløsninger, der har samspil mellem virksomheden og medarbejdernes forskellige behov, hensyn og ønsker.

 

Kontakt ImPlacement på 23 34 69 78 og få en indretning der øger trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

0

Blog

ImPlacement.dk er et indretningskoncept, hjælper med indretning af arbejdspladser Der findes ingen standardløsninger. Vi er alle forskellige. Vores arbejde er forskelligt. Vi har forskellige behov og ønsker. En indretning hvor der er sammenhæng mellem placering af medarbejdere, belysning, farver, møbler, design og virksomhedens profil, kan ses på trivslen og derved på bundlinjen.   

 

Arbejdsplads indretning Flere virksomheder har allerede afskaffet de stationære skrivebordsarbejdspladser, og i stedet indført en mere fleksibel løsning. Det bevirker at medarbejderne kan tage deres arbejdsopgaver med sig, eller at arbejdspladsen generelt kan indrettes mere som et hjem, hvor medarbejderne kan bevæge sig rundt og arbejde de steder, der passer bedst til personen og arbejdsopgaven. Medarbejderne har stor effekt og udbytte af, at kunne flytte sig fra skrivebordsarbejdspladsen, til et mere blødt lounge område eller til et samtalelokale. Arbejdspladsen kan med stor fordel indrettes, så medarbejderne kan gå fra store fællesområder til et mere roligt område, alt efter hvilken arbejdsopgave medarbejderen er i gang med.   

Helhedsløsning af arbejdspladsen Når ImPlacement.dk indretter, anbefaler vi derfor en helhedsløsning. En løsning der indeholder både åbne og lukkede lokaler, store og små rum. Et indretningsforslag kunne f.eks. indeholde følgende; skriveborde hvor der arbejdes individuelt, mødeborde hvor der er plads og rum til sparring, samt afskærmning hvor der er ro til at arbejde uden forstyrrelser. For at gøre indretningen personlig, behøves der ikke store vidt omfavnende tiltag, som f.eks. at indrette som i en gammel flyvemaskine, mindre kan også gøre det. ImPlacement.dk er et indretningskoncept, hvor der er en rød tråd i valg af møbler, design, belysning, farver, akustik og virksomhedens profil. Når virksomhedens værdier er synlige i omgivelserne, giver det ro og tryghed hos medarbejderne og kunderne.   ImPlacement.dk hjælper med at optimere jeres indretning. Samspillet i indretningen kan give øget trivsel og arbejdsglæde. Undersøgelser viser, at når bygningen og omgivelserne støtter medarbejderne til større trivsel og arbejdsglæde, kan produktiviteten øges med 2-3 procent pr. medarbejder. Inddrag medarbejderne når jeres virksomhed skal flytte til nye lokale eller ved en genindretning af jeres nuværende lokaler. Lyttet til behov og ønsker. Det giver større ejerskab og tryghed.   

 

Ring til ImPlacement i dag på 23 34 69 78 – Sammen kan vi finde den løsning, der passer bedst til jeres virksomhed.

0

Blog

Belysning og indretning skaber forandring af fastgroede vaner på arbejdspladsen, ved at udnytte vores viden omkring rum og adfærd. Der er ofte mange muligheder for at lave små ændringer i indretningen, der vil give en positiv effekt, uden behov for at booke håndværkere til evt. store ombygninger. Det handler om bevidsthed, om arbejdsrutiner og medarbejdernes behov og ønsker – så omgivelserne støtter disse f.eks. via møblernes placering, væg farver og belysning. Denne bevidsthed bryder vaner og styrker trivslen. Når medarbejderene trives, er de ikke så tit syge og skifter heller ikke job. Medarbejder trivsel ses på bundlinjen.   

 

Bryd vanen gennem belysning og indretning Hjernen opfatter vaner som tryghed, derfor skal indretning og belysning understøtte den forandring, I gerne vil opnå i jeres organisation. Når placering af personale og møbler, farver på væggene og belysningen støtter en bevidsthed omkring en ønsket forandring, understøttes den nye vane. Vi skal huske på at omgivelserne og de lokaler vi arbejder i, aldrig er neutrale. Omgivelserne og lokalerne påvirker altid de medarbejderne og kunder, der befinder sig i dem. Det er derfor vigtig at være bevidst omkring omgivelsernes påvirkning, så omgivelserne støtter og styrker medarbejderne. Det er vigtig at virksomhedens kultur og brandings værdi er synlig i omgivelserne for medarbejderene, men også for kunderne.   

 

Den bevidste indretning af arbejdspladsen fremmer trivslen Trivsel på arbejdspladsen er en helhed af den sociale, den psykiske og den fysiske trivsel. Jeg tror de 3 hænger sammen og kan være med til at støtte hinanden. Når omgivelserne gennem bevidsthed omkring indretning, farver og belysning støtter den sociale og psykiske trivsel ved at indrette bevidst med f.eks. grupper af møbler og deres placering, indbydes der til social sparring. Denne bevidsthed vil være med til at støtte den sociale og psykiske trivsel. På arbejdspladsen vil det være gavnligt med områder hvor det er naturligt, at mødes og sparre. Steder som ejes af alle og ikke i modsætning til et møde på et kontor, hvor den ene er ”gæst”. Indretningen af arbejdspladsen skal både give plads til fordybelse, men også rum og plads til den aktive vidensdeling og sparring. Indretningen skal afspejle virksomhedens kultur eller understøtte den kultur virksomheden ønsker fremover.   

 

Indretningen påvirker medarbejderne Den moderne arbejdsplads er opbygget omkring samarbejde og sparring. De fleste arbejdspladser har mange forskellig opgavetyper og medarbejderne opgaver kræver ofte samarbejde mellem afdelingerne. Det stiller krav til, at arbejdspladsen er fleksibel og kan understøtte både stillezoner, aktivezoner, projektrum og mødelokaler. De lokaler, vi sidder i på arbejdspladsen, kan både fremme og hæmme vores adfærd. Indretningen har indflydelse på både trivsel, effektivitet, sparring, samarbejde og vidensdeling. Omgivelserne og indretningen har stor betydning for vores trivsel – Ring til ImPlacement på 23 34 69 78, hvis din virksomhed ønsker en bevidst indretning der støtter trivslen. Sammen kan vi finde en løsning der passer til jeres behov og ønsker. Når der er høj trivsel på en arbejdsplads ses det på bundlinjen. Bevidst indretningen af arbejdspladsen passer til medarbejdernes forskellige jobfunktioner. Læs mere om hvordan 

 

Indretning med farver, lys og bevidsthed gør en stor forskel.

0

Blog

Lyset har stor betydning for hvordan vi trives og for hvordan vi opfatter de lokaler vi befinder os i. Lyset skal opleves – ikke ses.

Derfor er det vigtig at tænke belysning ind i indretning fra starten. Læs mere om hvordan lys påvirker arbejdsmiljøet.

 

Det sundeste lys er dagslys

Det lys som gør os gladest, er lys som en solskinsdag, der varierer og er ujævnt. Varieret og ujævnt, da vi skal have lys og skygge for at kunne se, kunne bedømme afstande og kunne orientere os.

 

Lys er ikke bare lys – Lys er med til at give os trivsel og velvære

Derfor er det vigtigt at vores lyssætning er varieret og ikke ensartet, som på en gråvejrsdag hvor skyggerne er udvisket. På gråvejrsdagene er der næsten ingen eller kun små luminansforskelle. Forskellen i mængden af lys, hvordan vores øjne opfatter lyset. Angiver overgangen mellem lyse og mørke flader.

 

Lumen og luminans, hvad er nu det?

Lumenværdi beregnes som samlet lysmængde fra en lyskilde, defineret som lysmængde målt i forhold til øjets følsomhedskurve. Lumen er det lys – den mængede af lys, som vores øjne opfatter.

Luminanser er det indtryk af lys, vor synssans opfatter. Omgivelsernes luminanser er derfor det vigtigste begreb i forbindelse med projektering af belysningsanlæg. Kilde Den Store. Danske.

 

Vi får 80% af vores sanseindtryk gennem øjnene.

Lysets indvirkning på os er stor, derfor er lyssætning af de lokaler vi opholder os i så vigtige. Lyssætningen skal være varieret, både i forhold til placering af lamper, men også i forhold til kelvin tal. Farven på de forskellige pærer. Vores øjne og hjernen sløves i jævnt ensartet lys, så husk altid at lyssætte med variationer i lyset.
Når lyset danner kontraster og variationer mellem mørke og lys, opnås der større trivsel og velvære.

Har du brug for hjælp til at lyssætte din virksomhed? Så ring på 23 34 69 78 så finder vi sammen den løsning der passer bedst til jer.

0

Blog

På kontor har det stor betydning, hvordan skrivebordet er placeret i forhold til medarbejderne og arbejdsopgaver. Kontoret skal være intelligent, fleksibelt og personligt, samtidig med at virksomhedens brand og identitet er synlig. Når de fysiske rammer understøtter virksomhedens brandings værdi, ses det på bundlinjen, med øget produktivt og mindre sygefravær. Det er vigtigt, at have en bevidsthed omkring hvilken måde virksomheden er organiseret på, så de fysiske rammer passer og understøtter arbejdspladsens organisation og medarbejdere.

 

Fremtidens kontor

Fremtidens kontor er et sted, vi mødes, deler ideer og udbygger vores netværk. På fremtidens kontor skal der være rum til fordybelse og rum til store armbevægelser.

På fremtidens kontor skal de fysiske rammer, understøtte virksomhedens organisation og de fysiske rammer skal afspejlede virksomhedens brand og identitet.

 

Intelligent indretning

ImPlacement er et indretningskoncept, hvor der går en rød tråd gennem møbler, design, belysning, farver, akustik og virksomhedens profil.

 

Øg produktiviteten og spar penge med ImPlacement

Implacement øger trivsel, arbejdsglæde og produktivitet – og dermed bundlinje – gennem bevidst indretning.

Når bygningen og omgivelserne giver medarbejderne større trivsel og arbejdsglæde, kan produktiviteten øges med 2-3 procent pr medarbejder. Det betyder, at ImPlacement er mere værd på bundlinjen end en reduktion i energiforbruget på 10 procent.

Tænk på hvor meget der kan spares, når vi gør begge dele! Vores lysløsninger reducerer nemlig tilmed CO2- og energiforbruget.


En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø dokumenterer, at jo større engagement medarbejdere har i deres arbejdsplads, jo bedre trives de. De sover bedre, de har færre sygedage og de er gladere.

Derfor er det en rigtig god ide, at øge medarbejdernes ejerskabsfølelse for arbejdspladsen. Større ejerskab kan ske gennem en medarbejde analyse, omkring ønsker og behov.

Større ejerskab kan ske ved at indrette med fleksibilitet, det kan være en arbejdslampe eller en stol, der kan indstilles efter medarbejdernes behov.

 

0

Blog
Trivsel indretning 3 gode grunde til at arbejde med ”Trivsel Indretning” på arbejdspladsen er:
 • Mindre sygefravær
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Stresshåndtering
  ”Trivsel Indretning” er indretning hvor organisationens DNA tydelig ses i omgivelserne. Møblerne og deres placering understøtter arbejdspladsens arbejdskultur, se Private Banking Sparekassen Kronjylland´s afdeling i Aarhus, nye lokaler med en tydelig “Trivsel indretning” og branding. Omgivelser hvor virksomhedens grundværdier er tydelige for både kunder og medarbejder. ”Trivsel Indretning” øger medarbejdertilfredsheden, men det er ikke den eneste grund til, at det er en god ide at sætte ”Trivsel Indretning” i centrum på arbejdspladsen – Det kan også ses på bundlinjen ved mere salg og mere arbejdsglæde. Når medarbejderne er glade og trygge, har de større ejerskab af deres arbejde og dermed en øget arbejdsglæde og ofte mindre sygefravær. Medarbejdere der trives, er mindre tilbøjelige til at skifte job.   Skal vi mødes til et introduktionsmøde hvor vi afdækker jeres behov og ønsker til øget produktivitet gennem indretning?   Virksomhedens fremtidige fokusområder kan støttes gennem indretning og design. Dette vil være med til at fremme et aktivt og sundt arbejdsmiljø og en synlighed af virksomhedens signalværdi.   Trivsel Indretning anvender en række forskellige analysemetoder i form af:
 • Rumanalyse – optimal arealfordeling og arealudnyttelses
 • Dagslysanalyse – dagslyset udnyttet bedst muligt og kunstlyset optimeres i forhold til rummet og behovet
 • Medarbejderanalyse – i forhold til støj, arbejdsrutiner og behov for lys
 • Indretningskonsulentens observationer og registreringer af medarbejdsrutiner – i forhold til placering og møblering.
  Trivsel Indretning – styrker kommunikationen Trivsel på arbejdspladsen afhænger i høj grad af kommunikationen i organisationen. Åben og tillidsfuld kommunikation, mellem ledere, medarbejdere og kolleger, skaber oplevelse af et fælles ansvar for virksomhedens opgaver. Indretningen kan støtte denne kommunikation. Det er en god ide med områder, der indbyder til kommunikation. Områder som ikke ejes af en enkel medarbejder, men som tilskynder både til samarbejde og til uformel kommunikation. Den største effekt ses når hele virksomheden er involveret og når hver enkelt medarbejder indgår som en del af optimeringen af indretningen.   Trivsel Indretning – skaber bedre performance Når arbejdspladsens grundværdier er tydelig i indretningen, giver det ejerskab. Det giver øget arbejdsglæde hos medarbejderne, når indretningen understøtter arbejdsrutinerne. ”Trivsel Indretning” fremmer og understøtter det fleksible og mobile arbejde. Arbejdsmiljøet forbedres ved at undersøge og optimere på de målbare værdier, som f.eks. støj, lyd, lys og temperatur – tilsammen kaldet de positive faktorer. Når medarbejderne involveres i at optimere deres arbejdsindretning, giver det et øget ejerskab og derved en bedre performance.   Viden om Trivsel Indretning Vil I styrke trivslen gennem bevidst indretning, kræver det, at I tager et fælles ansvar og forankrer arbejdet på alle niveauer på arbejdspladsen.   ”Trivsel Indretning” er en helhedsløsning ud fra et samspil mellem:
 • Bevidst valg af møbler typer
 • Måden møblerne er placeret på
 • Forskellige grupper af møbler
 • Medarbejderne placering i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsrutiner
 • Farver & symboler
 • Belysningen og lyssætningen
  På mange arbejdspladser er der behov for og et ønske om, både fordybelse og et højt kommunikationsniveau. Det stiller store krav til den fysiske indretning, belysningen og placeringen af de enkelte medarbejdere. Det er vigtigt at medarbejderne sidder sammen med de kollegaer, som de har et naturligt samarbejde med. Placeringen af møbler, skriveborde og reoler har stor betydning for hvor mange gange, en medarbejder bliver forstyrret i løbet af en arbejdsdag. Ved at mindske unødig forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag, styrkes arbejdsglæden – og derved trivslen.   ”Trivsel Indretning” er, at tilpasse indretningen til det arbejde, der skal udføres.  Kontakt os, så ser vi sammen på jeres Trivsel indretning.
0

Blog

Bevidst virksomhedsindretning giver attraktive arbejdspladser

Bevidst virksomhedsindretning er rådgivning om hvordan virksomheden bedst udnytter deres m2, så miljøet understøtter arbejdsprocesser, medarbejdertrivsel og sikre den organisatoriske performance. Vi arbejder evidensbaseret med design og indretning gennem helhedsløsnings af virksomhedens branding, ønsker og behov.

Kontakt Arbejdsglæde gennem indretning hvis din virksomhed har brug et miljø eftersyn.

 

Vejen til bedre trivsel og øget produktivitet gennem indretning

Typisk vil 70 pct. af driftsøkonomien vedrøre lønninger, så hvis arbejdspladsen kan øge produktiviteten med 2-3 procent, fordi bygningen (omgivelserne) giver medarbejderne større trivsel og bevidst indrettet i forhold til arbejdsopgaver og rutiner, så er ”Trivsel Indretning” mere værd på bundlinjen end en reduktion i energiforbruget på 10 procent. Tænke hvor meget der kan spares hvis virksomhederne gør begge dele.

 

”Trivsel Indretning” er en helhedsløsning mellem:

 • Godt og sundt indeklima – luftens kvalitet og akustikken
 • Indretning og lyssætning der støtter arkitektur
 • Praktisk bevidst indretning, der understøtter arbejdsopgaven – den visuelle komfort
 • Lysforholdene – varieret lyssætning med lyskilder der understøtter dagslyset

Skal vi mødes til et introduktionsmøde hvor vi afdækker jeres behov og ønsker til øget produktivitet gennem indretning?

 

Indretning skaber trivsel

Intelligent brug af pladsen, giver en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Det gøres ved at undersøge og synliggøre medarbejdernes arbejdsrutiner og lave en understøttende indretning. Indretningen skal skabe rammer, som giver medarbejderne de optimale vilkår. Tværfaglige sparring og samarbejde øges med en indretning, der gør det lettere at skabe plads til en naturlig vidensdeling.

Ved at kombinere design og indretning med de fysiske rammer, opnår virksomheden en bedre performance. Den optimale indretning af fremtidens arbejdsplads vil være at indrette til den enkelte medarbejder og deres behov. Dette giver øget arbejdsglæde, mindre sygefravær og styrket arbejdsindsats.

 

Bevidst indretning øget produktivitet

Bevidst indretning øger arbejdsglæden, fordi den er intelligent, fleksibel og personlig. Både medarbejderne og arbejdsopgaverne stiller krav til indretningen. Arbejdsglæden øges når arbejdspladsen er indrettet til de skiftende arbejdsaktiviteter medarbejderne har i løbet af en arbejdsdag.

Vi rådgiver visionære ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at bruge indretning og design som et bevidst redskab til at understøtte organisatoriske og forretningsmæssige mål.

 

Medarbejder trivsel giver glade medarbejder

Udgangspunktet er, at omgivelserne skal arbejde med medarbejderne og virksomheden. Indretning skal tage udgangspunkt i de behov, der er. Medarbejderne har brug for både individuelle arbejdsstationer, hotspots, åbne miljøer, lukkede miljøer til fordybelse, lounge områder hvor medarbejder kan holde uformelle møder.
Medarbejdernes arbejdsrutiner, vaner og behov ændrer sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at indretningen aldrig bliver stationær. Husk når man som medarbejder kommer ind på det fysiske kontor, har man et behov for at føle sig hjemme.

Vores erfaring taler sit tydelige sprog. De ledere, institutioner og organisationer der bruger design og indretningen af de fysiske rammer bevidst i deres forretningsudvikling, opnår betydelige konkurrence fordele og øget resultater. Det viser sig i form af større trivsel, færre sygedage, øget arbejdsglæde, øget effektivitet og bedre kundeoplevelser.

Skal virksomhedens branding i jeres indretning? Kontakt os så ser vi på det sammen.

Helhedsløsning på kontoret
0