Blog

Faktum er, at valg af lamper kan ses på bundlinjen

Belysningen skal planlægges, derfor vigtigt at tage stilling til lyset i lokalerne, som en helhed

Lyset på arbejdspladsen er en sammensat helhed, bestående af følgende delkomponenter:

  • Dagslys
    Lys fra loft og vægge
    Lys fra bordlamper.

 

God belysning.

Når belysningen skal planlægges, er det derfor vigtigt at tage stilling til lyset i lokalerne, som en helhed. En helhed der opstår via samspillet mellem dagslysets forhold, kvaliteten af den kunstige belysning, variation af belysningen. Tilsammen giver de hele lysoplevelsen. Gode synsbetingelser sikres bedst ved at sørge for, at der er mest lys på selve arbejdsområdet, mindre lys i de nærmere omgivelser og mindst lys i de fjerne omgivelser.

 

Hvorfor investere i lys?

Lad mig kort forklare. God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Lyset bør tilpasses både arbejdets art og medarbejderne. Dårlige eller forkerte lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed, hovedpine mm. De gener vil nedsætte effektiviteten og derved produktiviteten.

Anvendelse af lys-styring og LED lyskilder kan give en stor energi besparelse. Energibesparelsen skal altid vurderes og vælges ud fra, at besparelserne ikke medfører forringet kvalitet af belysningen.

 

Dagslys er gratis og sundt.

Forskning viser, at hvis vi ikke får dagslys nok i løbet af dagen, kan det have en negativ indflydelse på vores trivsel og produktivitet. En stor mængde dagslys betyder, at der kan spares på den kunstige belysning, som derved kan give en økonomiske besparelse. Her spiller forholdene for dagslys ind. Et nordvendt kontor har brug for en anden belysning, end et kontor der vender mod syd.

Belysning skal kunne tilpasses de funktioner og de skiftende arbejdsopgaver, der er i lokalet. Når funktioner og arbejdsrutiner ændres, er det vigtigt at tilpasse belysningen til de nye forhold.

 

Det er lyskilden der bestemmer kvaliteten af lyset.

Lyset er ikke bedre, end den lyskilde der er i lampen. En farve fremstår ikke nødvendigvis ens i forskellig typer af lyskilder. Nogle lyskilder fremhæver varme farver, mens andre fremhæver kølige farver. I naturen oplever vi både varme og kolde farver. Det er denne oplevelse, vi skal prøve at skabe med kunstbelysningen.

Når der arbejdes bevidst med generel belysning, arbejdspladsbelysning og særbelysning styrkes arbejdsmiljøet. Når lyset giver en variation i lokalet bliver lys-miljøet mere interessant og det fremmer trivslen.

 

Kontakt ImPlacement på 23 34 69 78 og få en indretning der øger trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Author


Avatar