Blog

Hvad skal I være opmærksomme på, når I indretter jeres erhvervslokaler?

Det er et samspil mellem møbler, design, belysning, dagslys, farver, akustik og virksomhedens profil.

Indretning af erhvervslokaler

Tænk i helhedsløsning – Det er et samspil mellem møbler, design, belysning, dagslys, farver, akustik og virksomhedens profil. En synlig virksomhedsprofil i omgivelserne giver øget trivsel, arbejdsglæde og derved øget produktivitet.
Husk, at der skal være gode muligheder for at variere arbejdsstilling gennem arbejdsdagen. Der skal være mulighed for, at medarbejderne kan møde til uformel sparring, uden at forstyrre de andre medarbejdere.

 

Hvilke behov har jeres virksomhed?

 • Åbne kontorer
  Caféarealer eller lounges
  Stillekontorer
  Projektrum
  Mødelokaler i forskellige størrelser
  Enkeltmands kontorer eller storrums kontorer

 

Tænk i fleksible løsninger:

 

 • Hvilken type arbejde har I?
  Hvor mange skriveborde har I brug for?
  Hvor meget dagslys er der?
  Hvad med støj, varme/kulde og lys?

 

Hvis I har medarbejdere, der er meget ude af huset, har de måske ikke brug for en plads hver. Måske er der i stedet brug for flere alternative rum f.eks. mødelokaler og projektrum. Det er en god idé at indrette de alternative rum med fleksi­bilitet, så de kan have flere funktioner, alt efter behovet. Måske kan det samme lokale bruges til både stillerum, projektrum og mødelokale. En ny opgørelse viser, at hver anden kontorarbejdsplads ikke bliver brugt, fordi medarbejderen ikke er der. Arbejder andet sted end den faste plads, hjemme, ude, møder? Har flere arbejdssteder? Eller fordeler arbejdstiden over flere steder.

 

Hvad er virksomhedens profil – Signalværdi?

Det er vigtigt, at kunder og medarbejdere kan se og genkende virksomhedens profil i omgivelserne. Det giver tryghed og tillid. Når kunderne har tillid og tryghed, køber de mere. Når medarbejderne kan se og mærke virksomhedens profil i bygningen og omgivelserne, giver det større trivsel og arbejdsglæde. Ved høj arbejdsglæde og medarbejdstrivsel kan produktiviteten øges med 2-3 procent pr. medarbejder.

En helhedsløsning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og har størst udbytte når den tilpasses både arbejdets art og den enkelte medarbejder. Placeringen af medarbejderen skal understøtte arbejdsprocesserne i virksomheden. Indretning bliver mere og mere præget af øget bevidsthed omkring miljø og arbejdsmiljø. Virksomhedens brand kan styrkes gennem den rette indretning, og derved understøtte bundlinjen.

 

Hvem skal sidde hvor?

Placer de medarbejdere sammen der har brug for at dele viden sammen – eller endnu bedre, giv dem omgivelser hvor de kan mødes og dele deres viden. Det giver et godt udbytte at der er alternative lokaler, som medarbejderne kan trække sig tilbage i, hvis der skal holdes møder, arbejdes i projekter eller koncentrere sig meget.

Hvis der kommer kunder i jeres lokaler, skal det være meget tydeligt i indretningen, hvem kunderne skal henvende sig til. Den medarbejder med primær kundekontakt, skal sidde så vedkommende byder velkommen.

Hvis medarbejdere og møbler placeres med bevidsthed, kan det give gode besparelser på bundlinjen. Besparelsen opnås gennem færre forstyrrelser og øget produktivitet.

 

Hvor meget lys skal der være?

Belysningen får mere liv, hvis I supplerer den almene belysning med effektbelysning. Spotlight på udvalgte ting eller steder. Det kan f.eks. være ved en væg, planter, billeder og mødeborde – ligesom ganglinjer kan fremhæves ved hjælp af belysningen.

Der bør være gode, asymetrisk lysende arbejdslamper ved alle arbejdspladser. En arbejdslampe der kan indstilles efter medarbejdernes personlig behov, er med til at understøtte medarbejdernes følelse af ejerskab.

For at give bedst udbytte, anbefales det at belysningsstyrken er størst på arbejdspladsen, lidt mindre på de nærmeste omgivelser og mindst i de fjernere omgivelser. For at undgå blænding bør arbejdspladser placeres, så lyset falder ind fra siden og ikke skråt forfra.

Vurder, om I har brug for hjælp og rådgivning til dele af processen.
Rådgivere fra ImPlacement sælger ikke en bestemt vare – men viden.
Vores rådgivere har ekspertviden om kontorindretning, omstillingsprocesser, medarbejderanalyser, lysløsninger og støj. Vores erfaring giver os en god sans for at lave helhedsløsninger, der har samspil mellem virksomheden og medarbejdernes forskellige behov, hensyn og ønsker.

Kontakt ImPlacement på 23 34 69 78 og få en indretning der øger trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Author


Avatar