Blog

Hvordan skal vores arbejdsplads indrettes?

ImPlacement.dk er et indretningskoncept, hjælper med indretning af arbejdspladser

Der findes ingen standardløsninger. Vi er alle forskellige. Vores arbejde er forskelligt. Vi har forskellige behov og ønsker.
En indretning hvor der er sammenhæng mellem placering af medarbejdere, belysning, farver, møbler, design og virksomhedens profil, kan ses på trivslen og derved på bundlinjen.

 

Arbejdsplads indretning

Flere virksomheder har allerede afskaffet de stationære skrivebordsarbejdspladser, og i stedet indført en mere fleksibel løsning. Det bevirker at medarbejderne kan tage deres arbejdsopgaver med sig, eller at arbejdspladsen generelt kan indrettes mere som et hjem, hvor medarbejderne kan bevæge sig rundt og arbejde de steder, der passer bedst til personen og arbejdsopgaven.

Medarbejderne har stor effekt og udbytte af, at kunne flytte sig fra skrivebordsarbejdspladsen, til et mere blødt lounge område eller til et samtalelokale. Arbejdspladsen kan med stor fordel indrettes, så medarbejderne kan gå fra store fællesområder til et mere roligt område, alt efter hvilken arbejdsopgave medarbejderen er i gang med.

 

Helhedsløsning af arbejdspladsen

Når ImPlacement.dk indretter, anbefaler vi derfor en helhedsløsning. En løsning der indeholder både åbne og lukkede lokaler, store og små rum. Et indretningsforslag kunne f.eks. indeholde følgende; skriveborde hvor der arbejdes individuelt, mødeborde hvor der er plads og rum til sparring, samt afskærmning hvor der er ro til at arbejde uden forstyrrelser.

For at gøre indretningen personlig, behøves der ikke store vidt omfavnende tiltag, som f.eks. at indrette som i en gammel flyvemaskine, mindre kan også gøre det. ImPlacement.dk er et indretningskoncept, hvor der er en rød tråd i valg af møbler, design, belysning, farver, akustik og virksomhedens profil. Når virksomhedens værdier er synlige i omgivelserne, giver det ro og tryghed hos medarbejderne og kunderne.

 

ImPlacement.dk hjælper med at optimere jeres indretning. Samspillet i indretningen kan give øget trivsel og arbejdsglæde. Undersøgelser viser, at når bygningen og omgivelserne støtter medarbejderne til større trivsel og arbejdsglæde, kan produktiviteten øges med 2-3 procent pr. medarbejder.

Inddrag medarbejderne når jeres virksomhed skal flytte til nye lokale eller ved en genindretning af jeres nuværende lokaler. Lyttet til behov og ønsker. Det giver større ejerskab og tryghed.

 

Ring til ImPlacement i dag på 23 34 69 78 – Sammen kan vi finde den løsning, der passer bedst til jeres virksomhed.

Author


Avatar