Blog

Bryd vanen gennem belysning og indretning

Bryd vanen gennem belysning og indretning

 

Belysning og indretning skaber forandring af fastgroede vaner på arbejdspladsen, ved at udnytte vores viden omkring rum og adfærd.

Der er ofte mange muligheder for at lave små ændringer i indretningen, der vil give en positiv effekt, uden behov for at booke håndværkere til evt. store ombygninger.

Det handler om bevidsthed, om arbejdsrutiner og medarbejdernes behov og ønsker – så omgivelserne støtter disse f.eks. via møblernes placering, væg farver og belysning. Denne bevidsthed bryder vaner og styrker trivslen. Når medarbejderene trives, er de ikke så tit syge og skifter heller ikke job. Medarbejder trivsel ses på bundlinjen.

 

Bryd vanen gennem belysning og indretning

Hjernen opfatter vaner som tryghed, derfor skal indretning og belysning understøtte den forandring, I gerne vil opnå i jeres organisation. Når placering af personale og møbler, farver på væggene og belysningen støtter en bevidsthed omkring en ønsket forandring, understøttes den nye vane.

Vi skal huske på at omgivelserne og de lokaler vi arbejder i, aldrig er neutrale. Omgivelserne og lokalerne påvirker altid de medarbejderne og kunder, der befinder sig i dem. Det er derfor vigtig at være bevidst omkring omgivelsernes påvirkning, så omgivelserne støtter og styrker medarbejderne. Det er vigtig at virksomhedens kultur og brandings værdi er synlig i omgivelserne for medarbejderene, men også for kunderne.

 

Den bevidste indretning af arbejdspladsen fremmer trivslen

Trivsel på arbejdspladsen er en helhed af den sociale, den psykiske og den fysiske trivsel. Jeg tror de 3 hænger sammen og kan være med til at støtte hinanden. Når omgivelserne gennem bevidsthed omkring indretning, farver og belysning støtter den sociale og psykiske trivsel ved at indrette bevidst med f.eks. grupper af møbler og deres placering, indbydes der til social sparring. Denne bevidsthed vil være med til at støtte den sociale og psykiske trivsel. På arbejdspladsen vil det være gavnligt med områder hvor det er naturligt, at mødes og sparre. Steder som ejes af alle og ikke i modsætning til et møde på et kontor, hvor den ene er ”gæst”.

Indretningen af arbejdspladsen skal både give plads til fordybelse, men også rum og plads til den aktive vidensdeling og sparring. Indretningen skal afspejle virksomhedens kultur eller understøtte den kultur virksomheden ønsker fremover.

 

Indretningen påvirker medarbejderne

Den moderne arbejdsplads er opbygget omkring samarbejde og sparring. De fleste arbejdspladser har mange forskellig opgavetyper og medarbejderne opgaver kræver ofte samarbejde mellem afdelingerne. Det stiller krav til, at arbejdspladsen er fleksibel og kan understøtte både stillezoner, aktivezoner, projektrum og mødelokaler.

De lokaler, vi sidder i på arbejdspladsen, kan både fremme og hæmme vores adfærd. Indretningen har indflydelse på både trivsel, effektivitet, sparring, samarbejde og vidensdeling. Omgivelserne og indretningen har stor betydning for vores trivsel – Ring til ImPlacement på 23 34 69 78, hvis din virksomhed ønsker en bevidst indretning der støtter trivslen. Sammen kan vi finde en løsning der passer til jeres behov og ønsker.

Når der er høj trivsel på en arbejdsplads ses det på bundlinjen. Bevidst indretningen af arbejdspladsen passer til medarbejdernes forskellige jobfunktioner. Læs mere om hvordan Indretning med farver, lys og bevidsthed gør en stor forskel.

Author


Avatar