Blog

Lys er ikke bare lys

Det sundeste lys er dagslys, men hvad med lyset i de lokaler vi befinder os i.

Lyset har stor betydning for hvordan vi trives og for hvordan vi opfatter de lokaler vi befinder os i. Lyset skal opleves – ikke ses.
Derfor er det vigtig at tænke belysning ind i indretning fra starten. Læs mere om hvordan lys påvirker arbejdsmiljøet.

 

Det sundeste lys er dagslys

Det lys som gør os gladest, er lys som en solskinsdag, der varierer og er ujævnt. Varieret og ujævnt, da vi skal have lys og skygge for at kunne se, kunne bedømme afstande og kunne orientere os.

 

Lys er ikke bare lys – Lys er med til at give os trivsel og velvære

Derfor er det vigtigt at vores lyssætning er varieret og ikke ensartet, som på en gråvejrsdag hvor skyggerne er udvisket. På gråvejrsdagene er der næsten ingen eller kun små luminansforskelle. Forskellen i mængden af lys, hvordan vores øjne opfatter lyset. Angiver overgangen mellem lyse og mørke flader.

 

Lumen og luminans, hvad er nu det?

Lumenværdi beregnes som samlet lysmængde fra en lyskilde, defineret som lysmængde målt i forhold til øjets følsomhedskurve. Lumen er det lys – den mængede af lys, som vores øjne opfatter.

Luminanser er det indtryk af lys, vor synssans opfatter. Omgivelsernes luminanser er derfor det vigtigste begreb i forbindelse med projektering af belysningsanlæg. Kilde Den Store. Danske.

 

Vi får 80% af vores sanseindtryk gennem øjnene.

Lysets indvirkning på os er stor, derfor er lyssætning af de lokaler vi opholder os i så vigtige. Lyssætningen skal være varieret, både i forhold til placering af lamper, men også i forhold til kelvin tal. Farven på de forskellige pærer. Vores øjne og hjernen sløves i jævnt ensartet lys, så husk altid at lyssætte med variationer i lyset.
Når lyset danner kontraster og variationer mellem mørke og lys, opnås der større trivsel og velvære.

Har du brug for hjælp til at lyssætte din virksomhed? Så ring på 23 34 69 78 så finder vi sammen den løsning der passer bedst til jer.

Author


Avatar