Blog

Trivsel Indretning på arbejdspladsen

Trivsel indretning 3 gode grunde til at arbejde med ”Trivsel Indretning” på arbejdspladsen er:

 • Mindre sygefravær
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Stresshåndtering
  ”Trivsel Indretning” er indretning hvor organisationens DNA tydelig ses i omgivelserne. Møblerne og deres placering understøtter arbejdspladsens arbejdskultur, se Private Banking Sparekassen Kronjylland´s afdeling i Aarhus, nye lokaler med en tydelig “Trivsel indretning” og branding. Omgivelser hvor virksomhedens grundværdier er tydelige for både kunder og medarbejder. ”Trivsel Indretning” øger medarbejdertilfredsheden, men det er ikke den eneste grund til, at det er en god ide at sætte ”Trivsel Indretning” i centrum på arbejdspladsen – Det kan også ses på bundlinjen ved mere salg og mere arbejdsglæde. Når medarbejderne er glade og trygge, har de større ejerskab af deres arbejde og dermed en øget arbejdsglæde og ofte mindre sygefravær. Medarbejdere der trives, er mindre tilbøjelige til at skifte job.   Skal vi mødes til et introduktionsmøde hvor vi afdækker jeres behov og ønsker til øget produktivitet gennem indretning?   Virksomhedens fremtidige fokusområder kan støttes gennem indretning og design. Dette vil være med til at fremme et aktivt og sundt arbejdsmiljø og en synlighed af virksomhedens signalværdi.   Trivsel Indretning anvender en række forskellige analysemetoder i form af:
 • Rumanalyse – optimal arealfordeling og arealudnyttelses
 • Dagslysanalyse – dagslyset udnyttet bedst muligt og kunstlyset optimeres i forhold til rummet og behovet
 • Medarbejderanalyse – i forhold til støj, arbejdsrutiner og behov for lys
 • Indretningskonsulentens observationer og registreringer af medarbejdsrutiner – i forhold til placering og møblering.
  Trivsel Indretning – styrker kommunikationen Trivsel på arbejdspladsen afhænger i høj grad af kommunikationen i organisationen. Åben og tillidsfuld kommunikation, mellem ledere, medarbejdere og kolleger, skaber oplevelse af et fælles ansvar for virksomhedens opgaver. Indretningen kan støtte denne kommunikation. Det er en god ide med områder, der indbyder til kommunikation. Områder som ikke ejes af en enkel medarbejder, men som tilskynder både til samarbejde og til uformel kommunikation. Den største effekt ses når hele virksomheden er involveret og når hver enkelt medarbejder indgår som en del af optimeringen af indretningen.   Trivsel Indretning – skaber bedre performance Når arbejdspladsens grundværdier er tydelig i indretningen, giver det ejerskab. Det giver øget arbejdsglæde hos medarbejderne, når indretningen understøtter arbejdsrutinerne. ”Trivsel Indretning” fremmer og understøtter det fleksible og mobile arbejde. Arbejdsmiljøet forbedres ved at undersøge og optimere på de målbare værdier, som f.eks. støj, lyd, lys og temperatur – tilsammen kaldet de positive faktorer. Når medarbejderne involveres i at optimere deres arbejdsindretning, giver det et øget ejerskab og derved en bedre performance.   Viden om Trivsel Indretning Vil I styrke trivslen gennem bevidst indretning, kræver det, at I tager et fælles ansvar og forankrer arbejdet på alle niveauer på arbejdspladsen.   ”Trivsel Indretning” er en helhedsløsning ud fra et samspil mellem:
 • Bevidst valg af møbler typer
 • Måden møblerne er placeret på
 • Forskellige grupper af møbler
 • Medarbejderne placering i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsrutiner
 • Farver & symboler
 • Belysningen og lyssætningen
  På mange arbejdspladser er der behov for og et ønske om, både fordybelse og et højt kommunikationsniveau. Det stiller store krav til den fysiske indretning, belysningen og placeringen af de enkelte medarbejdere. Det er vigtigt at medarbejderne sidder sammen med de kollegaer, som de har et naturligt samarbejde med. Placeringen af møbler, skriveborde og reoler har stor betydning for hvor mange gange, en medarbejder bliver forstyrret i løbet af en arbejdsdag. Ved at mindske unødig forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag, styrkes arbejdsglæden – og derved trivslen.   ”Trivsel Indretning” er, at tilpasse indretningen til det arbejde, der skal udføres.  Kontakt os, så ser vi sammen på jeres Trivsel indretning.

Author


Avatar