Blog

Vejen til bedre trivsel og øget produktivitet

Bevidst virksomhedsindretning giver attraktive arbejdspladser

Bevidst virksomhedsindretning er rådgivning om hvordan virksomheden bedst udnytter deres m2, så miljøet understøtter arbejdsprocesser, medarbejdertrivsel og sikre den organisatoriske performance. Vi arbejder evidensbaseret med design og indretning gennem helhedsløsnings af virksomhedens branding, ønsker og behov.

Kontakt Arbejdsglæde gennem indretning hvis din virksomhed har brug et miljø eftersyn.

 

Vejen til bedre trivsel og øget produktivitet gennem indretning

Typisk vil 70 pct. af driftsøkonomien vedrøre lønninger, så hvis arbejdspladsen kan øge produktiviteten med 2-3 procent, fordi bygningen (omgivelserne) giver medarbejderne større trivsel og bevidst indrettet i forhold til arbejdsopgaver og rutiner, så er ”Trivsel Indretning” mere værd på bundlinjen end en reduktion i energiforbruget på 10 procent. Tænke hvor meget der kan spares hvis virksomhederne gør begge dele.

 

”Trivsel Indretning” er en helhedsløsning mellem:

  • Godt og sundt indeklima – luftens kvalitet og akustikken
  • Indretning og lyssætning der støtter arkitektur
  • Praktisk bevidst indretning, der understøtter arbejdsopgaven – den visuelle komfort
  • Lysforholdene – varieret lyssætning med lyskilder der understøtter dagslyset

Skal vi mødes til et introduktionsmøde hvor vi afdækker jeres behov og ønsker til øget produktivitet gennem indretning?

 

Indretning skaber trivsel

Intelligent brug af pladsen, giver en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Det gøres ved at undersøge og synliggøre medarbejdernes arbejdsrutiner og lave en understøttende indretning. Indretningen skal skabe rammer, som giver medarbejderne de optimale vilkår. Tværfaglige sparring og samarbejde øges med en indretning, der gør det lettere at skabe plads til en naturlig vidensdeling.

Ved at kombinere design og indretning med de fysiske rammer, opnår virksomheden en bedre performance. Den optimale indretning af fremtidens arbejdsplads vil være at indrette til den enkelte medarbejder og deres behov. Dette giver øget arbejdsglæde, mindre sygefravær og styrket arbejdsindsats.

 

Bevidst indretning øget produktivitet

Bevidst indretning øger arbejdsglæden, fordi den er intelligent, fleksibel og personlig. Både medarbejderne og arbejdsopgaverne stiller krav til indretningen. Arbejdsglæden øges når arbejdspladsen er indrettet til de skiftende arbejdsaktiviteter medarbejderne har i løbet af en arbejdsdag.

Vi rådgiver visionære ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at bruge indretning og design som et bevidst redskab til at understøtte organisatoriske og forretningsmæssige mål.

 

Medarbejder trivsel giver glade medarbejder

Udgangspunktet er, at omgivelserne skal arbejde med medarbejderne og virksomheden. Indretning skal tage udgangspunkt i de behov, der er. Medarbejderne har brug for både individuelle arbejdsstationer, hotspots, åbne miljøer, lukkede miljøer til fordybelse, lounge områder hvor medarbejder kan holde uformelle møder.
Medarbejdernes arbejdsrutiner, vaner og behov ændrer sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at indretningen aldrig bliver stationær. Husk når man som medarbejder kommer ind på det fysiske kontor, har man et behov for at føle sig hjemme.

Vores erfaring taler sit tydelige sprog. De ledere, institutioner og organisationer der bruger design og indretningen af de fysiske rammer bevidst i deres forretningsudvikling, opnår betydelige konkurrence fordele og øget resultater. Det viser sig i form af større trivsel, færre sygedage, øget arbejdsglæde, øget effektivitet og bedre kundeoplevelser.

Skal virksomhedens branding i jeres indretning? Kontakt os så ser vi på det sammen.

Helhedsløsning på kontoret

Author


Avatar