Your address will show here +12 34 56 78
Blog
En positiv virksomhedskultur gavner ikke bare de ansattes trivsel. Det skaber også en bedre indtjening i virksomheden, viser ny forskning.

Indretningen skaber bedre indtjening

Forklaringen er, at stressede medarbejdere koster virksomheden penge – for eksempel i forbindelse med sygemeldinger – ligesom stress påvirker stemningen og går ud overengagement og loyaliteten blandt medarbejderne.  Professor Poul Henning Kirkegaard fra Aarhus Universitet har målt kroppens reaktion på farver, lysindfald, akustik, planter, materialernes overflader, møbler og tæpper og der er en målbare fysiske reaktion. Kroppen reagerer på de fysiske rammer. Det sunde kontormiljø skal tilpasses det arbejde der skal udføres. På mange arbejdspladser er der et ønske og et behov for både fordybelse og for et højt kommunikationsniveau. Det stiller store krav til den fysiske indretning, belysningen og placeringen af de enkelte medarbejdere. Det er vigtigt at medarbejderne sidder sammen med de kolleger, som de har et naturligt samarbejde med. Læs mere om den støttende indretningen Indretningen støtter virksomhedskulturenPlaceringen af møbler, skriveborde og reoler har stor betydning for hvor mange gange en medarbejder bliver forstyrret i løbet af en arbejdsdag. Det er også vigtigt at tænke virksomhedens branding ind i indretningen – hvilket signal vil vi som virksomhed gerne sende vores kunder og medarbejder. Virksomhedens værdier, branding og signaler skal gerne kunne ses i indretningen. Vil I høre om muligheden for rådgivning til en mere optimal indretning? Så ring til Arbejdsglæde gennem indretning, farve og belysning, på 23 34 69 78 eller send en mail. Så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe jer.

Fire anbefalinger

Emma Seppäla og Kim Cameron fra University of Michigan kommer med fire anbefalinger, som fremmer den positive kultur på arbejdspladsen og som giver en mere lønsom virksomhed.
  • For det første skal ledelsen sørge for, at der er et godt socialt netværk på arbejdspladsen. Ifølge forskningen giver gode relationer kollegerne imellem nemlig mindre sygefravær, hurtigere indlæring og bedre individuelle resultater.
Indretning og typen af møbler og deres placering, har stor betydning på hvordan medarbejderne mødes og styrker deres sociale netværk på arbejdspladsen. Indretning kan være med til at motiver til samarbejde, så samarbejde både bliver en arbejdskultur og en social enhed.
  • For det andet er det vigtigt, at chefen er i stand til at udvise empati. Forskning viser, at chefens adfærd i høj grad påvirker medarbejdernes velbefindende. Det kan man se ved at måle hjerneaktiviteten hos medarbejdere, der tænker på, hvordan deres chef agerer i forskellige situationer.
Farver og lyssætning kan være med til at understøtte følelsen af tryghed, ro og glæde på arbejdspladsen.
  • For det tredje er det vigtigt, at chefen går foran og hjælper til, når der er brug for det. Det skaber loyalitet blandt de ansatte, og samtidig smitter det af, så medarbejderne selv giver en ekstra hånd til kolleger, når der er travlt.
Indretningen og medarbejderens placering har stor betydning på arbejdsmiljøet. Husk at nye rutiner og nye arbejdsformer understøttes af ny indretning og nye signaler.
  • Sidst, men ikke mindst, er det afgørende, at man som ledelse er åben – også når det gælder problemer. Åbenhed og evnen til at tale om problemer skaber nemlig en følelse af tryghed blandt de ansatte, og det fører til bedre præstationer.
Indretning og strukturerne omkring indretningen har stor betydning for følelsen af tryghed og åbenhed. Kilde artikel i Harvard Business Review  
0